ΤΜΗΜΑΤΑ ΤOEIC

MENU TOP blank

MENU TOP

Τα κέντρα applestars προσφέρουν 3 διαφορετικά προγράμματα για την προετοιμασία TOEIC ανάλογα με το επίπεδο των σπουδαστών.

1. Pre-TOEIC, πρόγραμμα που απευθύνεται σε όσους θέλουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις αλλά το επίπεδό τους δεν τους επιτρέπει να πετύχουν το απαιτούμενο σκορ. Σε αυτό το πρόγραμμα καλύπτονται αρχικά οι ελλείψεις στη γραμματική και το βασικό λεξιλόγιο ώστε να μπορεί ο ενδιαφερόμενος να παρακολουθήσει το επόμενο επίπεδο που είναι το TOEIC course.

2. TOEIC course, πρόγραμμα που απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ένα καλό επίπεδο στην Αγγλική και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρία που θα τους βοηθήσουν να πετύχουν ένα υψηλό σκορ στις εξετάσεις, μέσα σε 6-8 εβδομάδες. Το TOEIC course μπορεί να συνδυαστεί με προγράμματα μικτής εκπαίδευσης blended learning, καθώς και με προγράμματα e-learning.

3. Part-time TOEIC, το σύντομο αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν ένα πολύ καλό επίπεδο στη γλώσσα και ουσιαστικά θέλουν να κατανοήσουν το υλικό του ΤΟEIC και να κάνουν πρακτική εξάσκηση.
Το Part-time TOEIC μπορεί να συνδυαστεί με προγράμματα μικτής εκπαίδευσης, blended learning, καθώς και με προγράμματα e-learning.