Τμήματα Συνομιλίας

MENU TOP blank

MENU TOP

Οι αυξημένες απαιτήσεις στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον προϋποθέτουν, όχι απλά να διαβάζετε και να γράφετε μια ξένη γλώσσα, αλλά και να επικοινωνείτε άμεσα και με ευχέρεια με τους συνεργάτες σας. Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, δημιουργήσαμε τμήματα συνομιλίας για φοιτητές, επαγγελματίες και ενήλικες που επιθυμούν να επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση στο κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.
Τα τμήματα συνομιλίας είναι αυστηρά ολιγομελή προκειμένου να υπάρχει η ευχέρεια χρόνου σε κάθε υποψήφιο να διατυπώνει τις απόψεις του. Στόχος των τμημάτων είναι να βελτιώσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες των σπουδαστών σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θα επιτευχθεί με συζητήσεις αλληλεπίδρασης, παιχνίδι ρόλων και εμπλουτισμό λεξιλογίου μέσω προσεχτικά σχεδιασμένων ασκήσεων. Υπάρχουν τα ακόλουθα τμήματα συνομιλίας.

Βασικό Επίπεδο [Basic Level]

Αυτό το πρόγραμμα σας προσφέρει την ευκαιρία να εξασκήσετε τις δεξιότητες σας στον προφορικό λόγο, να επικοινωνήσετε και να συνεργαστείτε στα Αγγλικά και να συμμετάσχετε σε ημιδομημένους διαλόγους και συζητήσεις σε ένα αριθμό οικείων και σχετικών με την εργασία θεμάτων, σε φιλικό περιβάλλον.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτού του επιπέδου προϋποθέτει οι συμμετέχοντες να είναι σε επίπεδο B1 – B2. Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία και διαρκούν 2 ώρες την εβδομάδα.

Υψηλό Επίπεδο [High Level]

Αυτό το πρόγραμμα σας προσφέρει την ευκαιρία να εξασκήσετε τις δεξιότητες σας στον προφορικό λόγο, να επικοινωνήσετε, να εκφράσετε τη γνώμη σας στα Αγγλικά και να συμμετάσχετε σε αντιπαραθέσεις και παρουσιάσεις σε διάφορα θέματα σε ένα φιλικό περιβάλλον.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε επίπεδο Proficiency C1 – C2.
Τα μαθήματα είναι εβδομαδιαία και διαρκούν 2 ώρες την εβδομάδα.
Το πρόγραμμα διδάσκεται από έμπειρους καθηγητές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών applestars που έχουν την Αγγλική ως μητρική τους γλώσσα. Η θεματολογία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες, τους στόχους, τα ενδιαφέροντα και το διαθέσιμο χρόνο των υποψηφίων.