Θέλεις επαγγελματική καταξίωση;
Θέλεις να ασχοληθείς με τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας;
Θέλεις να αποκτήσεις δουλειά άμεσα;
Έχεις Proficiency Cambridge ή Michigan;

Αν απαντήσατε θετικά στα παραπάνω ερωτήματα και πράγματι σας ενδιαφέρει να ξεκινήσετε να εργάζεστε ως καθηγητής και να αποκτήσετε αληθινά προσόντα διδασκαλίας, μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα σεμιναρίων μεθοδολογίας 10 εβδομάδων για νέους καθηγητές που προσφέρει ο Εκπαιδευτικός Όμιλος applestars με την υποστήριξη του Cambridge Esol. Το πρόγραμμα, που περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση διδασκαλίας, βασίζεται στην παρακολούθηση σεμιναρίων κάθε Σάββατο πρωί και ολοκληρώνεται με την εξέταση για το πτυχίο Τ.Κ.Τ. (Teaching Knowledge Test) του Πανεπιστημίου Cambridge. Το πτυχίο Τ.Κ.Τ. σας εφοδιάζει με τα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προσόντα να ξεκινήσετε μια καριέρα στη διδασκαλία.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος applestars είναι ένα από τα πολύ λίγα Κέντρα που προσφέρουν σεμινάρια μεθοδολογίας που έχουν στόχο τις εξετάσεις Τ.Κ.Τ Cambridge. Σκόπιμο είναι επίσης να αναφερθεί πως όσοι παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σεμιναρίων Τ.Κ.Τ. (μεθοδολογία / διδακτική της Αγγλικής γλώσσας) και επιτύχουν στις εξετάσεις, απολαμβάνουν προτεραιότητα πρόσληψης μετά από συνέντευξη, σε κάποιο από τα εκπαιδευτήρια μας.