Τα applestars ως συνεργάτης του εξεταστικού φορέα TIE είναι εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο των εξετάσεων του για όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας της Αγγλικής. Το TIE διοργανώνεται από το Accreditation and Co-ordination of English Language Services (ACELS). Το ACELS είναι κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Επιστήμης της Ιρλανδίας. Τα πτυχία TIE αναγνωρίζονται από το Ελληνικό κράτος.