Ινστιτούτο Θερβάντες

MENU TOP blank

MENU TOP

Το Ινστιτούτο Θερβάντες είναι ο μεγαλύτερος φορέας εξετάσεων πιστοποίησης γλωσσομάθειας στην Ισπανική γλώσσα. Οι μαθητές των applestars προετοιμάζονται στα ειδικά προγράμματα μας με σκοπό την επιτυχία στα διπλώματα DELE (Διπλώματα Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας).