Ινστιτούτο Πούσκιν

MENU TOP blank

MENU TOP

Tο Ινστιτούτο Πούσκιν είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για την πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης της ρωσικής. Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου Πούσκιν δεν περιορίζονται μόνο στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά οργανώνει προγράμματα σπουδαίων πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στη Ρωσία. Στα applestars δημιουργούνται τμήματα εκμάθησης της Ρώσικης γλώσσας τόσο για παιδιά αλλά και ενήλικες.