Ινστιτούτο Goethe

MENU TOP blank

MENU TOP

Το Ινστιτούτο Goethe διοργανώνει στην Αθήνα πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως διαλέξεις, λογοτεχνικές βραδιές, κινηματογραφικές προβολές κ.α. Επίσης, διοργανώνει τις εξετάσεις των Γερμανικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που αποδεικνύουν το επίπεδο γνώσεων του εξεταζόμενου. Τα applestars κάθε χρόνο προετοιμάζουν τους μαθητές τους για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Goethe-Institut με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.