Βρετανικό Συμβούλιο

MENU TOP blank

MENU TOP

To Βρετανικό Συμβούλιο είναι ένας διεθνής εκπαιδευτικός και πολιτιστικός φορέας της Βρετανίας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα διοργανώνοντας εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge. Οι σπουδαστές των applestars συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες που διοργανώνει το Βρετανικό Συμβούλιο με στόχο την ανάδειξη του Βρετανικού πολιτισμού.