Ξεκινάτε ΑΓΓΛΙΚΑ; … κάντε το σωστά!

MENU TOP blank

MENU TOP

Ξεκινάτε ΑΓΓΛΙΚΑ; … κάντε το σωστά!

Ξεκινάτε ΑΓΓΛΙΚΑ; … κάντε το σωστά! – Για παιδιά νηπίου & Α’ Δημοτικού μόνο με 49€ το χρόνο!

Βιωματικό σύστημα διδασκαλίας "pentAPPLEx"!
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των applestars για μαθητές νηπίου και Α΄Δημοτικού, εξοικειώνει τα παιδιά με τη ξένη γλώσσα και τα μαθαίνει να αγαπούν τη γνώση. Μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες και την καθοδήγηση εξειδικευμένων παιδαγωγών, δημιουργούμε τις προυποθέσεις για την ανάπτυξη και εκμάθηση των ευρωπαικών γλωσσών.

Το πιο σημαντικό  είναι τα παιδιά να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα μέσα από τραγούδια, παιχνίδια, ανάθεση ρόλων, δημιουργικές δραστηριότητες, χορό, ζωγραφική, θεατρικά! Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στον προφορικό λόγο με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
 
Η Μέθοδος Εκμάθησης "pentAPPLEx" είναι η μοναδική μέθοδος που βασίζεται στην απόκτηση γνώσεων με τις αισθήσεις και την κίνηση και όχι στην αποστήθιση!
Για παιδιά νηπίου & Α’ Δημοτικού μόνο με 49€ το χρόνο!