Καθηγητές

MENU TOP blank

MENU TOP

Οι καθηγητές μας είναι πτυχιούχοι των Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση, μεταπτυχιακούς τίτλους, με ικανότητες διδασκαλίας σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά, με πολύχρονη εμπειρία και ζήλο για την διδασκαλία. Η συνεχής κατάρτιση και επιμόρφωση τους στις σύγχρονες μορφές της γλώσσας που διδάσκουν, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων όπως διαδραστικοί πίνακες, e-books, e-learning, προβολή video, βιντεοσκόπηση, μαθήματα συνομιλίας, εξασφαλίζουν ένα άριστο αποτέλεσμα σπουδών για όλους τους εκπαιδευόμενους μας.

"Ο καθηγητής των apple stars εμπνέει, είναι μέρος της παρέας, διεγείρει, προβληματίζει, παραπέμπει. ερμηνεύει, διευκολύνει τις συνεργασίες μεταξύ των σπουδαστών. Ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες τους, να παίρνουν αποφάσεις, να στοχάζονται και να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία"

Οι καθηγητές μας και το διοικητικό προσωπικό μας είναι η Δύναμή μας.