Αξίες

MENU TOP blank

MENU TOP

Παρακινούμε τους ανθρώπους μας υπό το πρίσμα των αξιών τις οποίες πρεσβεύουμε.
Σε όλη την διάρκεια, των ετών λειτουργίας μας, τοποθετούμε στο επίκεντρο της δραστηριότητας μας, αξίες οι οποίες χαράζουν τον δρόμο της επιτυχίας και με αυτές πορευόμαστε στο μέλλον.

Ποιότητα και αριστεία στην παροχή υπηρεσιών μας.
Αξιοπιστία και συνέπεια στην εκπαίδευση.
• Ακεραιότητα ως ηθικό άξονα της κάθε δραστηριότητας μας.
Πρωτοβουλία ως πηγή νέων ιδεών και εξέλιξης.

Οι αξίες αυτές συμπληρώνονται από τη Φιλικότητα, τη Φροντίδα και την Ευελιξία, οι οποίες μας επιτρέπουν να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και αληθινού ενδιαφέροντος με τους σπουδαστές μας, οι οποίοι βρίσκονται στην καρδιά των δραστηριοτήτων μας.

Η συνεχής και αμέριστη συμπαράσταση μας στην προσπάθεια τους για απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων, θα τους οπλίσει με προσόντα και θα τους οδηγήσει με ασφάλεια σε επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση. Τα υψηλά μας κριτήρια, οι προδιαγραφές λειτουργίας, οι καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας, όπως και οι ταλαντούχοι καθηγητές μας, οδηγούν τους σπουδαστές των apple stars στην επιτυχία.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η ανάπτυξή μας δεν δρα αποκομμένη από την κοινωνία αλλά σε αρμονία μαζί της. Απόλυτη προτεραιότητα της δράσης μας στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί η προσπάθειά μας να λειτουργούμε ως κοινωνικά ευαίσθητοι πολίτες.
Η εταιρική κοινωνική μας ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος μας και γι αυτό το λόγο κάθε χρόνο προσφέρουμε υποτροφίες και παροχές στους σπουδαστές μας που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν εφικτό να αποκτήσουν.