ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

MENU TOP blank

MENU TOP

Το όραμα των applestars είναι να συνεχίσει να αναγνωρίζεται ως ένας διακεκριμένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός γνωστός για την ακεραιότητα, την ακαδημαïκή αριστεία και τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας τους. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο και να τους διευκολύνουμε ώστε να μάθουν Ξένες Γλώσσες και Πληροφορική.

Πιστεύουμε πως η εκμάθηση μιας γλώσσας είναι πιο επιτυχημένη όταν:
• Οι μαθητές έχουν κίνητρα και ευκαιρίες να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα που μαθαίνουν.
• Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα.
• Το εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι άνετο και ασφαλές.
• Υποστηρίζεται η ανάπτυξη όλων των γλωσσικών ικανοτήτων που είναι απαραίτητες στην επικοινωνία.
• Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια ποικιλία μέσων [οπτικά, ακουστικά, υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες, διαδίκτυο] που προσφέρουν ερεθίσματα για γνώση.
• Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εξελιχθούν όχι μόνο γνωστικά αλλά και κοινωνικά.
• Οι καθηγητές υποστηρίζουν τον μαθητή εκπαιδευτικά και κοινωνικά.
• Οι καθηγητές είναι έμπειροι και υποστηρίζονται από ένα ευρύ φάσμα βοηθημάτων.
• Οι γονείς κατανοούν τον τρόπο διδασκαλίας και συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία.

Κεντρικός άξονας στην υλοποίησή του οράματός μας αποτελεί:
• η δημιουργία σύγχρονων προγραμμάτων διδασκαλίας τα οποία βοηθούν τους σπουδαστές μας στην ευκολότερη αφομοίωση των γνώσεων και τους οδηγούν με ασφάλεια στην επιτυχία και την απόκτηση πιστοποίησης.
• η ανάπτυξη και η διάθεση στους σπουδαστές μας όλων εκείνων των προγραμμάτων και υπηρεσιών τα οποία μας κάνουν ξεχωριστούς και πρωτοπόρους στις εξελίξεις.
• η συνεχής ανάπτυξη και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού μας.ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ GREE DC INVERTER  ΣΕΙΡΑ COZY ECODESIGN GRS-181 EI/JCC-N2