Πωλήσεων

MENU TOP blank

MENU TOP

Πωλήσεων

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εφαρµόσουν οι συµµετέχοντες µια ολοκληρωµένη μεθοδολογία πωλήσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση. Να προσαρµοστούν σε νέα δεδοµένα και νέες απαιτήσεις της αγοράς. Να αναπτυχθούν καινούργιες ιδέες µέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εφαρµόσουν οι συµµετέχοντες µια ολοκληρωµένη μεθοδολογία πωλήσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση. Να προσαρµοστούν σε νέα δεδοµένα και νέες απαιτήσεις της αγοράς. Να αναπτυχθούν καινούργιες ιδέες µέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε

  • Κάθε πωλητή η υποψήφιο πωλητή, 
  • υπεύθυνο εξυπηρέτησης πελατών, 
  • επιχειρηματία που προωθεί μόνος του τις πωλήσεις του, 
  • καταστηματάρχη, 
  • ελεύθερο επαγγελματία, 
  • διευθυντή ή στέλεχος πωλήσεων – διαχείρισης παραπόνων 
  • και σε κάθε άλλον που επιθυμεί να εξοικειωθεί με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές πώλησης και να πιστοποιήσεις τις δεξιότητες που απέκτησε ήδη από την εμπειρία του.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Ο ρόλος της επικοινωνίας στην διαπροσωπική πώληση
Σκοπός και στόχος της επικοινωνίας στην πώληση 
Εμπόδια επικοινωνίας και τρόποι αντιμετώπισης

Η ψυχολογία του πελάτη 

Τύποι πελατών 
Αγοραστικά κίνητρα
Πώληση βασισμένη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη 
Πως καταλήγει σε απόφαση αγοράς – συνεργασίας 
Προϋποθέσεις για κλείσιμο συμφωνίας 
Κλείσιμο συμφωνίας – τρόποι
Διαχείριση αρνήσεων, αντιρρήσεων παραπόνων 

Το επαγγελματικό προφίλ του πωλητή

Πωλητής ή σύμβουλος
Επαγγελματισμός - επιρροή - αντίληψη – παρακίνηση 
Προετοιμασία 
Αντιμετώπιση ανταγωνιστών

Απλοί οικονομικοί και νομικοί όροι που σχετίζονται με την πώληση

Ενεργητικό – παθητικό επιχειρήσεων 
Νομικές μορφές επιχειρήσεων
Ασκήσεις πρακτικής αριθμητικής 
Κόστος

Πληροφορίες διεξαγωγής:

Διάρκεια σεμιναρίου: 
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τόπος διεξαγωγής: 
Κόστος: