MENU TOP blank

MENU TOP

Το Cambridge International Examinations προσφέρει έναν αξιόπιστο, με κύρος και ευέλικτο μηχανισμό, που πιστοποιεί τις δεξιότητες και τις γνώσεις του πιο ισχυρού και με την υψηλότερη ζήτηση επαγγελματικού εργαλείου: του υπολογιστή.
Η διαδικασία αξιολόγησης, που εποπτεύεται από το Cambridge International Examinations, αποτελείται από 5 ή 6 εξετάσεις. Η επιτυχία σε αυτές τις εξετάσεις, οδηγεί στα «International Diploma in IT Skills" (3 επίπεδα), τα οποία είναι τα Cambridge Validated Awards.
Οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα βάσικά προϊόντα της Microsoft, τα οποία θεωρούνται από τα πιο δημοφιλή και βολικά. Ωστόσο, οι δεξιότητες σε εφαρμογές της Microsoft δεν είναι ο κύριος σκοπός; ένας απόφοιτος του Cambridge International Examinations μπορεί να επιδείξει μαεστρία και ικανότητες στην επεξεργασία κειμένου, στις βάσεις δεδομένων, στα λογιστικά φύλλα, στις παρουσιάσεις, και στις εφαρμογές διαδικτύου, ανεξάρτητα από το είδος του λογισμικού που χρησιμοποιείται.

Αρχικές Δεξιότητες

International Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners

Το International Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 με 10ετών, και αποτελεί τη εισαγωγή τους στον κόσμο της τεχνολογίας και επικοινωνίας με την χρήση του Η/Υ.

Στόχος του International Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners είναι η ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων των παιδιών με δημιουργικό τρόπο που ψυχαγωγεί και εξοικειώνει τον μικρό μαθητή στην χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Η δομή των προγραμμάτων διδασκαλίας έχει γίνει με τη συνδρομή έμπειρων παιδαγωγών , και διαμορφώνει τις βάσεις για τη σφαιρική κατανόηση όλων των γνωστικών αντικειμένων του βασικού επιπέδου στην πληροφορική, προάγοντας την κριτική σκέψη και ανάληψη πρωτοβουλίας από τον μαθητή.

Αποτελείται από τέσσερα επίπεδα, το καθένα από τα οποία περιλαμβάνει γνώσεις και δεξιότητες από διαφορετικές ενότητες της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και ακολουθεί το σπειροειδές μοντέλο ανάπτυξης της γνώσης.

Το σπειροειδές μοντέλο είναι ένα δημοφιλές μοντέλο που στηρίζεται στην σταδιακή αύξηση της γνώσης και διαφέρει από τα μοντέλα που βασίζονται στο ακολουθιακό μοντέλο του καταρράκτη.
Το μοντέλο έχει τη μορφή μιας σπείρας όπου κάθε γύρος της αναπαριστά και μια φάση της γνώσης που σταδιακά αυξάνεται.

Το International Diploma in IT Skills Foundation for Young Learners με την ολοκλήρωση του, καθιστά τον μαθητή ικανό ,ήδη από την ηλικία των 11 ετών, να ανταπεξέλθει σε προγράμματα βασικού επιπέδου ενηλίκων και συνεχίσει σε επίπεδο Proficiency με τη είσοδο του στο γυμνάσιο.

IT Skills Standard level

Πιστοποιεί τις ικανότητες σε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική χρήση των διαφόρων εφαρμογών της τεχνολογίας των πληροφοριών.
Το International Diploma in IT Skills Standard Level αποτελεί απαραίτητο προσόν για τους μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν μια καλύτερη δουλειά.
Το πρόγραμμα είναι αποδεκτό σε όλο τον κόσμο, σε ένα δίκτυο 6000 σχολείων, κολεγίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τα οποία διενεργούν εξετάσεις.
Το International Diploma in IT Skills Standard Level πιστοποιεί βασικές γνώσεις και δεξιότητες του υποψηφίου, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση υπολογιστή.
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται με δύο τρόπους: Ως δίπλωμα έξι ενοτήτων (Πλήρες δίπλωμα), δίπλωμα τριών ενοτήτων που είναι απαραίτητο για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ ή μεμονωμένο πιστοποιητικό, εφόσον ο υποψήφιος το επιθυμεί.

Ενότητες

• Υπηρεσίες διαδικτύου
• Επεξεργασία κειμένου
• Υπολογιστικά φύλλα
• Χρήση υπολογιστών και διαχείριση αρχείων
• Παρουσιάσεις
• Βάσεις δεδομένων

Προχωρημένες Δεξιότητες

IT Skills Proficiency level

Προηγμένη μάθηση …

Πιστοποιεί τις προηγμένες επιπέδου δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών.

Η ορολογία Proficiency είναι συνώνυμη με την προηγμένη εκπαίδευση για όλα τα προσόντα και τα προγράμματα που έχουν επικυρωθεί από το Cambridge International Examinations.

To International Diploma in IT Skills Proficiency Level αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το βιογραφικό του κάθε ατόμου, ως ένα σημείο διαφοροποίησης για την προηγμένη εκπαίδευση σε σύγκριση με τους κατόχους άλλων πιστοποιήσεων στο βασικό επίπεδο.

Το International Diploma in IT Skills Proficiency ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και ισχύει για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της γνώσης των IT Skills.

Ενότητες
International Diploma in IT Skills Proficiency Level: 5 ενότητες

• Υπηρεσίες διαδικτύου και συγγραφή ιστοσελίδας Proficiency
• Επεξεργασία κειμένου
• Υπολογιστικά φύλλα
• Παρουσιάσεις
• Βάσεις δεδομένων

IT Skills for Health Workers

Γιατί να αποκτήσω το IT Skills Health;

To IT Skills Health είναι το μόνο εξειδικευμένο πιστοποιητικό πληροφορικής για όλα τα στελέχη και τους εργαζομένους στο κλάδο της υγείας. Σε αντίθεση με άλλα πιστοποιητικά πληροφορικής πιστοποιεί εξειδικευμένες γνώσεις για την εφαρμογή της πληροφορικής στον κλάδο της υγείας. Το IT Skills Health εκδίδεται από το Cambridge και τη Vellum και αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα να έχετε το Cambridge στο βιογραφικό σας, παράλληλα είναι αποδεκτό από το ΑΣΕΠ για προσλήψεις σε Δημόσια Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.
Ποιες είναι οι εξεταζόμενες ενότητες του πιστοποιητικού;

Το Full Diploma αποτελείται από 5 υποχρεωτικές ενότητες και 2 προαιρετικές.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
IT Health – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ
Using Computer and managing files - WINDOWS
Word Processing - WORD
Spreadsheets - EXCEL
Electronic Communications - INTERNET

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ:
Presentations – POWER POINT
Databases – ACCESS
Έχετε όμως τη δυνατότητα να αποκτήσετε Module Certificate για κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες.

Internet Applications Certificate

Το Internet Applications Certificate αποτελεί το πρώτο πιστοποιητικό για τις σύγχρονες και απαραίτητες εφαρμογές της καθημερινότητας κάθε χρήστη του διαδικτύου.

Το Internet Applications Certificate περιλαμβάνει επτά ενότητες (Modules):
• Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού E-mail
• Δημιουργία Ιστοσελίδων
• Διαχείριση του Κοινωνικού Δικτύου Facebook
• Επεξεργασία Εικόνας
• Διαχείριση και προβολή Video με το YouTube
• Μαζική αποστολή SMS σε κινητά και E-mail
• Προβολή-Διαφήμιση σε Google και Facebook

Το Internet Applications Certificate απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε ηλικίας που είτε χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για διασκέδαση, είτε επαγγελματικά και επιθυμούν να γνωρίζουν και να διαχειρίζονται ικανοποιητικά τις εφαρμογές αυτές.