MENU TOP blank

MENU TOP

Αρχικές Δεξιότητες
Τα Προγράμματα Πιστοποίησης ECDL Αρχικού Επιπέδου, πιστοποιούν αρχικές γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής που καλύπτουν ποικίλα πεδία ενδιαφέροντος.

ECDL forkids

Tο Πρόγραμμα forKids είναι ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης που απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 11 ετών και το οποίο παρέχει τη δυνατότητα για εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και ανάλογα με τις γνώσεις και την ηλικία των παιδιών που συμμετέχουν.

Η διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος forKids γίνεται από τον δάσκαλο του Πιστοποιημένου Εξεταστικού Κέντρου ECDL και από την ECDL για τους μαθητές από Γ' έως ΣΤ' Δημοτικού, ενώ για τους μαθητές της Α' και Β' Δημοτικού, η αξιολόγηση γίνεται μόνο από τον δάσκαλο του Πιστοποιημένου Κέντρου.

H αξιολόγηση είναι επικυρωμένη από το Ίδρυμα ECDL, τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Το πρόγραμμα forΚids παρέχεται αποκλειστικά από τα Πιστοποιημένα Εξεταστικά Κέντρα, σε ενιαία μορφή εκπαίδευσης-αξιολόγησης, δηλαδή τα παιδιά που παρακολουθούν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία συμμετέχουν και στη διαδικασία αξιολόγησης της ECDL. Η πορεία-παρακολούθηση των μαθημάτων αποτυπώνεται στο «Διαβατήριο forKids» που παρέχεται σε κάθε μαθητή με την εγγραφή του μαζί με την «Τσάντα forKids» ενώ η συμμετοχή του στη διαδικασία αξιολόγησης αποτυπώνεται στην «Κάρτα Επιβίβασης» που είναι ενσωματωμένη στο Διαβατήριο. Η επιτυχημένη αξιολόγηση στα επίπεδα Gold I & II και Platinum I & II έχει ως αποτέλεσμα την έκδοση για κάθε μαθητή του αντίστοιχου «forΚids Award».
Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα forKids
To πρόγραμμα forKids απευθύνεται στα παιδιά του Δημοτικού ανεξάρτητα από το επίπεδο των γνώσεων τους στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει έξι (6) ετήσια εκπαιδευτικά επίπεδα.

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος forKids

Το πρόγραμμα:
• Δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να επιλέξουν ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ευέλικτο, σύγχρονο και συναρπαστικό
• Αναβαθμίζει την εκπαίδευση στους υπολογιστές για τα παιδιά του Δημοτικού
• Διευρύνει τα γνωστικά αντικείμενα που συνήθως διδάσκονται οι μαθητές σε αυτές τις ηλικίες με αντικείμενα πέρα από τα συνηθισμένα
• Παρέχει μια πλήρη, άρτια, ποιοτική και σύγχρονη επιλογή εκπαίδευσης και αξιολόγησης μαθητών Δημοτικού, δημιουργημένη από τους κορυφαίους φορείς

ECDL Core / ECDL Core+

Έχεις ECDL; Είσαι περιζήτητος!

To ECDL Core αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Προγράμματος ECDL. To EDCL Core πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου.

To ECDL Core+ αποτελεί μια διευρυμένη και πιο ευέλικτη μορφή του ECDL Core. Με ανανεωμένες αλλά και καινούργιες ενότητες, το ECDL Core+ είναι το απόλυτο εργαλείο πιστοποιημένης γνώσης για κάθε υποψήφιο που επιθυμεί γνώσεις πολλαπλών πεδίων. Η νέα δομή των βασικών ενοτήτων του ECDL, καθιστά πιο ευέλικτη τη διαδικασία πιστοποίησης, συνδυάζοντας τις βασικές ενότητες εφαρμογών γραφείου και χειρισμού ενός Η/Υ με τις πιο εξειδικευμένες εφαρμογές ενός Η/Υ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον υποψήφιο να συνδυάσει όσες και όποιες ενότητες θέλει και να ενισχύσει έτσι σημαντικά το βιογραφικό του, σύμφωνα με το πεδίο που τον ενδιαφέρει.
Οι επτά (7) βασικές δεξιότητες του ECDL Core εμπλουτίζονται με πέντε (5) επιπλέον ενότητες, οι οποίες είτε είναι ενότητες που έχουν ανανεωθεί και επικαιροποιηθεί (όπως το WebStarter Syllabus v 1.5 που αλλάζει σε M10 Επεξεργασία Ιστοσελίδων (Web Editing) Syllabus v2.0 και το ImageMaker Syllabus v 1.5 που αλλάζει σε M9 Επεξεργασία Εικόνων (Image Editing) Syllabus v2.0) είτε είναι τελείως νέες ενότητες σε νέα γνωστικά πεδία που έχουν προστεθεί στις αρχικές (όπως η ενότητα Μ12 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security) και Μ13 Προγραμματισμός Έργων (Project Planning)).
Για να αποκτήσετε το ECDL Core+ πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία τουλάχιστον οκτώ (8) ενότητες με υποχρεωτικές τις ενότητες Μ2, Μ3, Μ4 και Μ7.

Προχωρημένες Δεξιότητες

Το πρόγραμμα ECDL στο επίπεδο των Προχωρημένων Δεξιοτήτων περιλαμβάνει τέσσερις (4) ενότητες, που συνολικά συνθέτουν το ECDL Expert. Το ECDL Προηγμένου Επιπέδου εκτείνεται σε ανώτερο επίπεδο από το ECDL Core/Progress και αυτό αποτυπώνεται εξίσου στο περιεχόμενο των επιμέρους ενοτήτων.
Στις μέρες μας δεν νοείται σύγχρονη επιχείρηση που να μην εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που παρέχουν στους εργαζόμενους οι λεγόμενες "εφαρμογές γραφείου". Το Πρόγραμμα ECDL Expert [Προηγμένου Επιπέδου], αφορά στην πιστοποίηση δεξιοτήτων προηγμένου επιπέδου για τις εφαρμογές αυτές. Tο ECDL Expert πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες ΣΕ ΟΛΕΣ τις παρακάτω τέσσερις (4) ενότητες:

1. ECDL Expert | Επεξεργασία Κειμένου [AM3]
2. ECDL Expert | Υπολογιστικά Φύλλα [AM4]
3. ECDL Expert | Βάσεις Δεδομένων [AM5]
4. ECDL Expert | Παρουσιάσεις [AM6]

Τα γνωστικά αντικείμενα του ECDL Expert επεκτείνονται πέραν των γνωστικών περιοχών του ECDL Core/Progress. Θεωρείται όμως δεδομένο ότι ένας υποψήφιος του ECDL Expert ήδη κατέχει τις γνώσεις που περιγράφονται στην Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) της αντίστοιχης Ενότητας του Βασικού Επιπέδου.
Tο ECDL Expert αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στις τέσσερις (4) αυτές ενότητες και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας έργα.

Επαγγελματικές Δεξιότητες

Στο στίβο της αγοράς εργασίας, με τον έντονο ανταγωνισμό και τις διαρκώς νέες συνθήκες σε κάθε επίπεδο, οι σύγχρονοι επαγγελματίες που θέλουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και να αναδειχθούν στον τομέα τους, αναζητούν πιστοποιήσεις των γνώσεών τους αποδεκτές τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο Τομέα.
Οι Πιστοποιήσεις ECDL Επαγγελματικού Επιπέδου, βοηθούν τους επαγγελματίες του χώρου της Πληροφορικής και της Εκπαίδευσης να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, αλλά και να τις αποδείξουν με διεθνώς αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις. Ειδικότερα, στο επίπεδο αυτό, η PEOPLECERT Ελλάς προσφέρει τα παρακάτω

Προγράμματα Πιστοποίησης:

GISPro

Το Πρόγραμμα GISPro απευθύνεται σε Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, Δασολόγους, Γεωλόγους, Μετεωρολόγους, Γεωπόνους, Περιβαλλοντολόγους και Ερευνητές, καθώς και σε κάθε άλλους αποφοίτους Θετικών Επιστημών, οι οποίοι χρησιμοποιούν προγράμματα GIS και επιθυμούν να πιστοποιήσουν την ικανότητά τους στη διαχείριση και ανάλυση χωρικών δεδομένων, μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού ArcGIS

Certified Training Professional Development

Εισαγωγικό εργαστήριο για υποψήφιους χωρίς διδακτική εμπειρία

ECDL Certified Training Professional 

Διεθνές πρότυπο αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων εκπαιδευτών

Certified Training Professional Generic

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες εκπαιδευτές και επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις ικανότητές τους ή/και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και ανηλίκων

Certified Training Professional Tutor

Πρότυπο αξιολόγησης εκπαιδευτικής ικανότητας και εξειδικευμένων γνώσεων για Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών ECDL

ECDL IT Administrator

Το Πρόγραμμα πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες για επαγγελματίες του χώρου της Πληροφορικής