ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

MENU TOP blank

MENU TOP

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ για μαθητές ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ Σύνολο
ωρών/εβδομάδα
1 ώρα Γλώσσα, Αριθμητική 5
2 ώρες Γλώσσα, Αριθμητική, + 10
3 ώρες Όλα τα μαθήματα 15
4 ώρες Όλα τα μαθήματα.
Για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
20
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ για μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α' ΤΑΞΗ

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ Σύνολο
ωρών/εβδομάδα
1 ώρα Γλώσσα, Μαθηματικά 5
2 ώρες Γλώσσα, Μαθηματικά, + 10
3 ώρες Όλα τα μαθήματα 15
4 ώρες Όλα τα μαθήματα.
Για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
20
 

 

Β' - Γ' ΤΑΞΕΙΣ

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ Σύνολο
ωρών/εβδομάδα
1 ώρα Μαθηματικά 5
2 ώρες Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική 10
3 ώρες Όλα τα μαθήματα 15