ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

MENU TOP blank

MENU TOP

Στα κέντρα 10΄ παρέχονται προγράμματα σχολικής μελέτης από ειδικούς παιδαγωγούς και καθηγητές, με έμφαση στην εκμάθηση τεχνικών αποδοτικού διαβάσματος. Τελικός στόχος είναι η απόκτηση της μεγαλύτερης δυνατής αυτονομίας, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει ο μαθητής όσο καλύτερα μπορεί στις σχολικές απαιτήσεις. Ένα από τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιούμε στα κέντρα σχολικής μελέτης είναι η ψηφιακή πλατφόρμα 10΄. Το λογισμικό της πλατφόρμας 10΄ καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός δυσλεκτικού παιδιού.

Όλο το υλικό είναι οπτικοακουστικό κι έτσι το παιδί μπορεί να ακούσει μία θεωρία ή μία άσκηση όσες φορές επιθυμεί. Σύμφωνα με τον δικό του χρόνο, αντοχή και ρυθμό.

Στα πρακτικά μαθήματα όπως τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία γίνονται πρόσθετα παραδείγματα με ειδικά video. Έτσι η αφομοίωση γίνεται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο διασκεδαστικά.

Τα 10΄ βοηθούν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες, να ελέγξει την καθημερινότητα του, να οργανώσει τη σκέψη του και να πετύχει στο σχολείο. 

Για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, στο πρόγραμμα των κέντρων μελέτης 10΄, έχουν ενταχθεί πρόσθετες ώρες μελέτης.