ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

MENU TOP blank

MENU TOP

Με τη φόρμα επικοινωνίας καθώς και με το τετράδιο συνεργασίας, o παιδαγωγός 10΄είναι σε καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς και τους ενημερώνει για την πρόοδο αλλά και για τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο μαθητής.
Η σχολική μελέτη, η προετοιμασία δηλαδή των σχολικών μαθημάτων της επόμενης μέρας, γίνετε σε μικρές ομάδες. Ο καθηγητής 10΄ δίνει έμφαση στα εξής σημεία:

• Αυτονομία και αυτοπεποίθηση των παιδιών
• Διαχείριση χρόνου, όγκου & βαρύτητας της δουλειάς για το σπίτι
• Συγκέντρωση
• Αυτοαξιολόγηση
• Αντιμετώπιση σύγχυσης / επίλυση αποριών των παιδιών
• Εντοπισμός, αξιολόγηση και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών

Ο καθηγητής 10΄ είναι πρότυπο για τους μαθητές του είναι ένας εξαιρετικός εκπαιδευτικός, επικοινωνιακός, προσιτός, αλλά και αυστηρός στην τήρηση του πλάνου μελέτης.


Στα 10΄ αναλαμβάνουμε την ευθύνη απέναντι στην οικογένεια, να επιστρέψουμε το παιδί στο σπίτι, καλά διαβασμένο και προετοιμασμένο για την επόμενη μέρα στο σχολείο.