ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ

MENU TOP blank

MENU TOP

Οι σωστές βάσεις σε όλα τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου, σε συνεργασία με τη Διερευνητική Μάθηση [μαθαίνω πώς να μαθαίνω] που εφαρμόζεται συνολικά στα Κέντρα Σχολικής Μελέτης 10’, εγγυώνται τη δημιουργία ενεργών και αυτόνομων μαθητών σε ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής.

Η μελέτη είναι μια καθαρά προσωπική υπόθεση του μαθητή, γι’ αυτό τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο πως αυτή πρέπει να γίνεται ώστε να είναι αποτελεσματική. Για αυτό τα 10΄ εφαρμόζουν το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ:
ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο τέστ, με παγκόσμια αναγνώριση, που “φωτογραφίζει” τα στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού, με εξαιρετική ακρίβεια.

H καινοτομία του 10΄ είναι ότι δημιουργεί για κάθε μαθητή, προσωπικό πλάνο μελέτης με βάση τα 5 πιο δυνατά στοιχεία της προσωπικότητας του, όπως αυτά προκύπτουν από το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ.
Το πλάνο μελέτης 10΄ επίσης δίνει κατευθύνσεις για την αποτελεσματικότερη χρήση των βιβλίων – βοηθημάτων και της πλατφόρμας μελέτης, τόσο στον μαθητή όσο και στον υπεύθυνο καθηγητή.