ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

MENU TOP blank

MENU TOP

Δίπλα στον μαθητή, βρίσκεται ο παιδαγωγός 10΄, για να του λύνει τις απορίες, να τον βοηθάει, να τον υποστηρίζει, να τον συμβουλεύει, να του βάζει χρονοδιαγράμματα και να τον επιβραβεύει.
Στα Κέντρα Σχολικής Μελέτης 10΄ κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να μελετήσει οργανωμένα και αποδοτικά, απερίσπαστος από κάθε άλλη δραστηριότητα.

Ο καθηγητής είναι διαρκώς παρόν στο χώρο μελέτης, όχι μόνο επιβλέποντας, αλλά κυρίως ως αρωγός στην προσπάθεια του μαθητή.
Μόλις παρουσιαστεί οποιαδήποτε απορία, ανά πάσα στιγμή, ο μαθητής μπορεί να λάβει άμεσα απαντήσεις, κερδίζοντας χρόνο, εμπεδώνοντας την ύλη άριστα και αποτελεσματικά.
Στη βιβλιοθήκη μας, παραδοσιακή και ηλεκτρονική, οι μαθητές μπορούν να έχουν βοηθήματα, σημειώσεις, επιστημονικά περιοδικά και ότι χρειάζεται για το διάβασμά τους ή τις σχολικές τους εργασίες.

Όλοι οι παιδαγωγοί / καθηγητές είναι απόφοιτοι ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και φορείς νέων ιδεών που έχουν προκύψει από τα ερευνητικά ευρήματα της σύγχρονης Παιδαγωγικής.

Ο παιδαγωγός 10΄ έχοντας στα χέρια του το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ ως ψυχομετρικό τεστ, “φωτογραφίζει” τα στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού, και έτσι έχει την πλήρη εικόνα του μαθητή.
Βασιζόμενος στα αποτελέσματα του, διαμορφώνει ένα εξατομικευμένο πλάνο μελέτης για τον καθένα ξεχωριστά και έτσι παίρνει το μέγιστο της απόδοσης από όλους τους μαθητές του.