ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

MENU TOP blank

MENU TOP

Ο μαθητής στα 10΄, μελετάει την ύλη της ημέρας, από τα σχολικά βιβλία. Στην μελέτη του, υποστηρίζεται από τα εξειδικευμένα βοηθήματα μελέτης 10΄καθώς και την ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης που υπάρχει για κάθε τάξη:
Τα βιβλία, που καλύπτουν όλα τα μαθήματα κάθε τάξης, γραμμένα από κορυφαίους εκπαιδευτικούς, απλοποιούν τα δυσνόητα σχολικά βιβλία και εστιάζουν στα θέματα που μπαίνουν στις εξετάσεις.
Επίσης η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης κάνει την επανάληψη της σχολικής ύλης, διασκέδαση.

Εκτός από τα σχολικά μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στη μελέτη της Γεωγραφίας, της Ιστορίας και της Φυσικής, αξιοποιώντας τα επίσημα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και λογισμικά που έχει εγκρίνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Επιπρόσθετα, εφαρμόζεται η παιδαγωγική πρακτική της κατασκευής εννοιολογικών χαρτών για να κωδικοποιούνται οι πληροφορίες και να απορροφούνται με γρηγορότερο ρυθμό οι γνώσεις.

Το διάβασμα στα 10΄ δεν γίνεται παπαγαλία. Ο μαθητής αναδεικνύει την κριτική του σκέψη, στοιχείο απαραίτητο τόσο στο σχολείο, όσο και στη ζωή του.