ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

MENU TOP blank

MENU TOP

Στα Κέντρα Σχολικής Μελέτης 10’ εξασφαλίζουμε ένα ήρεμο, εμπνευσμένο μαθησιακό περιβάλλον ώστε να ενισχύεται η οργανωτικότητα και η υπευθυνότητα των παιδιών.
Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή και η επίβλεψη γίνεται πάντα από έμπειρους δασκάλους / καθηγητές, που γνωρίζουν την ύλη των μαθητών του Δημοτικού και του Γυμνασίου καθώς και τον τρόπο καθοδήγησης των παιδιών και επίλυσης των αποριών τους.
Τα παιδιά αποκτούν σιγουριά στο διάβασμα των μαθημάτων τους, γίνονται αποδοτικότερα και το κυριότερο είναι πιο χαρούμενα καθώς αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους.

Η μελέτη των μαθημάτων της επόμενης μέρας είναι μια διαδικασία που απαιτεί συγκέντρωση και οργάνωση, ώστε να γίνει καλή κατανόηση και αφομοίωση της σχολικής ύλης. Πολλοί μαθητές μπορούν και μελετούν αυτόνομα με επιτυχία, χωρίς την ανάγκη καθοδήγησης και εποπτείας από κάποιον ενήλικα. Δεν είναι όμως για όλα εύκολο.

Τα μικρά παιδιά χρειάζονται ούτως ή άλλως αρχικά έναν ενήλικα να τα καθοδηγήσει και να τα υποστηρίξει μέχρι να μπορέσουν να πετύχουν το επιθυμητό επίπεδο αυτονομίας. Αλλά ακόμα και μεγαλύτερα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να διαβάσουν μόνα τους, είτε λόγω μαθησιακών δυσκολιών, είτε επειδή δεν μπόρεσαν να μάθουν σε μικρότερη ηλικία το πώς να οργανώνουν το χώρο, το χρόνο τους και την ύλη που έχουν να μελετήσουν.

Έχει αποδειχθεί, ότι η οργάνωση, η συγκέντρωση, η διάθεση, το περιβάλλον και άλλοι παράγοντες που έχουν σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του παιδιού, επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα της μελέτης του και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα και την εξέλιξη του στο σχολείο.

Τα Κέντρα Σχολικής Μελέτης 10΄ είναι σύγχρονοι χώροι που δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες των μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου στην καθημερινή τους μελέτη και προετοιμασία για το σχολείο.
Στα 10΄οι μαθητές:
• Έρχονται καθημερινά μετά το σχολείο και διαβάζουν όλα τα μαθήματα της επόμενης μέρας με την επίβλεψη έμπειρου διδακτικού προσωπικού
• Ετοιμάζουν όλες τις γραπτές και προφορικές εργασίες τους και ελέγχονται γι’ αυτές
• Κάνουν καθημερινές επαναλήψεις, κυρίως στα μαθηματικά και τη γραμματική και καλύπτουν συστηματικά τα κενά τους 
• Προετοιμάζουν έγκαιρα τα τεστ, τόσο τα καθημερινά, τα τριμηνιαία όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του Ιουνίου, κάνοντας επιπλέον –δωρεάν ώρες
• Μελετούν τις ξένες γλώσσες του σχολείου
• Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά μαθησιακές δυσκολίες, που τα ταλαιπωρούν και εμποδίζουν την πρόοδό τους

Το πρόγραμμα σχολικής μελέτης των 10’ αποτελεί την ποιοτικότερη, αποδοτικότερη και πιο σίγουρη λύση για το διάβασμα των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου.

Σε μια εποχή μάλιστα που η οικονομική συγκυρία είναι πιεστική για όλους, οι τιμές έχουν αναπροσαρμοστεί έτσι ώστε να αποτελούν μια προσιτή και κυρίως λογική δαπάνη για την οικογένεια.