ΙΣΠΑΝΙΚΑ

MENU TOP blank

MENU TOP

Η Ισπανική είναι η μοναδική γλώσσα που αποτελεί την επίσημη γλώσσα 21 χωρών σε όλο τον κόσμο. Είναι η γλώσσα που μιλάει το μεγαλύτερο μέρος της Αμερικάνικης ηπείρου. Το γεγονός ότι είναι γλώσσα τόσων διαφορετικών χωρών την κάνει πολύ ενδιαφέρουσα διότι εκφράζει την κουλτούρα διαφορετικών λαών. Οι διαφορές που υπάρχουν στην ομιλία της ακόμα και μέσα στην ίδια την Ισπανία καθώς και σε όλη την Λατινική Αμερική την κάνουν συναρπαστική ως γλώσσα. Στην Βραζιλία αλλά και τις Η.Π.Α -χώρες με τεράστιο πληθυσμό- η εκμάθηση της Ισπανικής γλώσσας είναι υποχρεωτική. Στην Ευρώπη αντίθετα μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, όμως ειδικά τα τελευταία χρόνια η εκμάθησή της παρουσιάζει ιδιαίτερη ζήτηση στην χώρα μας. Η γοητεία που ασκούν οι κουλτούρες των λαών της Λατινικής Αμερικής κυρίως, κάνει τους τουριστικούς επισκέπτες αλλά και πολλούς φοιτητές να μαθαίνουν την Ισπανική γλώσσα.

Η λέξη DELE σημαίνει «Diplomas de Español como Lengua Extranjera». Πρόκειται, επομένως για μια σειρά από τρία διπλώματα ισπανικών, τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο επίπεδο γλωσσομάθειας. Ο φορέας είναι το Ισπανικό Υπουργείο Παιδείας. Η πολύχρονη εμπειρία των apple stars και η δοκιμασμένη μεθοδολογία μας αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία των σπουδαστών μας στις εξετάσεις για την απόκτηση ενός ή περισσοτέρων από τα πτυχία Ισπανικών. Οι καθηγητές μας καθιστούν την εκμάθηση της Ισπανικής γλώσσας ελκυστική και προσιτή, τροποποιώντας το πρόγραμμα σπουδών και προσαρμόζοντας τις παιδαγωγικές τους στρατηγικές ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες των παιδιών, φοιτητών και ενηλίκων.

Διπλώματα Ινστιτούτου Cervantes

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

BULATS