ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MENU TOP blank

MENU TOP

Για τους αλλοδαπούς ή ομογενείς που βρίσκονται στην Ελλάδα για σπουδές ή για δουλειά, καταρτίσαμε ένα χρηστικό και λειτουργικό πρόγραμμα σπουδών για όλες τις ηλικίες.

Εκτός από τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, γίνεται χρήση πολυμέσων, διαδικτύου και καθημερινών καταστάσεων που διευκολύνουν τον σπουδαστή στην διαβίωσή του βοηθώντας τον παράλληλα να μάθει σύντομα και ευχάριστα τη γλώσσα.

Εκτός από τα μαθήματα, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα Μυθολογίας, Ιστορίας και Λογοτεχνίας και να επισκεφθούν Νεότερα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Επίσης μπορούν να προετοιμαστούν για την πιστοποίηση ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις διεξάγονται μια φορά το χρόνο, συνήθως το πρώτο 10ήμερο του Μαΐου, σε εξεταστικά κέντρα που έχει αναγνωρίσει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας και αξιολογούνται σε τέσσερις δεξιότητες, δηλαδή στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου και στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου. Υπάρχουν 4 επίπεδα του Πιστοποιητικού ελληνομάθειας: Αa, Βa, Γa, Δa

Το Πιστοποιητικό αποτελεί το βασικό προαπαιτούμενο που θέτει η ελληνική πολιτεία για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων στην Ελλάδα από ομογενείς, αλλοδαπούς, μετανάστες (ειδικότερα, για διορισμό ατόμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέσεις του ελληνικού δημοσίου), και για την εγγραφή τους σε ελληνικά ΑΕΙ (Π.Δ. 138/1999).

ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ