ΑΓΓΛΙΚΑ

MENU TOP blank

MENU TOP

Η σύγχρονη αγγλική γλώσσα, κατέχει κυρίαρχη θέση ως διεθνής γλώσσα στους τομείς των επικοινωνιών, της επιστήμης, των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας, της αεροναυτιλίας και της ραδιοεπικοινωνίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου.

Αποτελεί μία από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις 23 επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κατέχει τη δεύτερη θέση ως μητρική γλώσσα και την πρώτη ως ξένη γλώσσα με ποσοστό 51%, τη μοναδική επίσημη της Κοινοπολιτείας των Εθνών, ενώ χρησιμοποιείται και σε πολλούς ακόμη διεθνείς οργανισμούς.

Η γνώση της αγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα. Θεωρείται η γλώσσα του εμπορίου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ σε πολλές χώρες, στις οποίες δεν αποτελεί επίσημη γλώσσα, είναι απαραίτητη ως προσόν για μεταπτυχιακές σπουδές και την εξεύρεση εργασίας.

Σήμερα:

- πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι σε όλον τον κόσμο μιλούν Αγγλικά,
- 75% της παγκόσμιας αλληλογραφίας είναι στα Αγγλικά,
- Το 80% των ιστοσελίδων στο Internet είναι στα Αγγλικά,
- Οι διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνονται κατά κύριο λόγο στα Αγγλικά

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ                                                ΤΜΗΜΑΤΑ IELTS
ΑΓΓΛΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ                   ΤΜΗΜΑΤΑ TOEFL- ibt
ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ                                                                 Business English
ΤΜΗΜΑΤΑ TOEIC                                                                           Αγγλικά για τις Πανελλήνιες

CAMBRIDGE UNIVERSITY EXAMS

MICHIGAN UNIVERSITY EXAMS

ΤOEIC ( Test of English for International Communication)

TOEFL (Test of English as a foreign language)

GRE (Graduate Record Examinations)

GMAT (Graduate Management Admission Test)

IELTS (International English Language Teaching System)

BEC (Business English Certificates)

BULATS (Business Language Testing Service)

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

T.K.T. (Teaching Knowledge Test)

CITY & GUILDS

ESB EXAMS

TIE EXAMS