ΑΓΓΛΙΚΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

MENU TOP blank

MENU TOP

Τα applestars κατέχουν ηγετική θέση στο σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης τα οποία απευθύνονται σε εκατοντάδες χιλιάδες άντρες και γυναίκες. Τομείς εξειδίκευσής μας αποτελούν οι ξένες γλώσσες, η πληροφορική, η διοίκηση επιχειρήσεων. Προσφέρουμε δεκάδες προγράμματα σε αυτούς τους τομείς. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τμήματα αρχαρίων μέχρι απόκτησης πτυχίου σε συνεργασία με ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια καθώς και προγράμματα προετοιμασίας σπουδαστών και επαγγελματιών για διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.
Διανύοντας την δεύτερη δεκαετία εμπειρίας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης τα applestars ξεχωρίζoυν με τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για τους φοιτητές και ενήλικες. Επιδίωξή μας είναι η οργάνωση ευέλικτων προγραμμάτων που να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και να σέβονται τους χρονικούς περιορισμούς του προγράμματος ενός ενήλικα.
Τα τμήματα στα οποία εντάσσονται οι σπουδαστές είναι τα ακόλουθα:

Τμήματα Αγγλικών Αρχικού Επιπέδου – English for Adults I

Στη διάρκεια αυτού του έτους οι σπουδαστές θέτουν τις βάσεις για ουσιαστική γνώση της αγγλικής γλώσσας μελετώντας μεθοδικά τα βασικά γραμματικά φαινόμενα (άρθρα, χρόνοι, πληθυντικοί, βαθμοί επιθέτων κ.ά.) καθώς και λεξιλόγιο απαραίτητο για να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε απλές καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Τα βιβλία είναι δομημένα με τρόπο που να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον και καλύπτουν θέματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ενηλίκων σπουδαστών.
Είναι ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα για αρχάριους ενήλικες που δεν γνωρίζουν καθόλου Αγγλικά ή το επίπεδό τους είναι πολύ χαμηλό.

Τμήματα Εξοικείωσης Αγγλικών – English for Adults II

Στη διάρκεια αυτού του έτους οι σπουδαστές εισέρχονται σε πιο σύνθετα γραμματικά φαινόμενα (όπως πλάγιος λόγος και παθητική φωνή) και εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους αποκτώντας μια πρώτη επαφή με τους ιδιωματισμούς (idioms) και τις ιδιαιτερότητες της αγγλικής γλώσσας (όπως τα phrasal verbs). Ταυτόχρονα αρχίζουν να εξοικειώνονται σταδιακά με τη δομή του FCE (Lower). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τέλος στην ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής περισσότερο σύνθετου γραπτού λόγου.

Τμήματα Αγγλικών Μεσαίου επιπέδου – English for Adults III – Lower - Β2

Στη διάρκεια του έτους αυτού, η διδασκαλία είναι προσανατολισμένη στην προετοιμασία των σπουδαστών για τις εξετάσεις του Lower – Β2. Οι σπουδαστές σε αυτό το επίπεδο, είναι σε θέση να επικοινωνούν γραπτά και προφορικά με αυτοπεποίθηση, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών καταστάσεων.

Τμήματα Αγγλικών υψηλού επιπέδου – Proficiency – C1 – C2

Στα applestars εκτός από την επιτυχία στις εξετάσεις Proficiency C2, και την αξιοποίηση του πτυχίου για επαγγελματικούς λόγους, στόχος μας είναι οι σπουδαστές να μπορούν ουσιαστικά να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε πραγματικές συνθήκες όπου απαιτούνται Αγγλικά προχωρημένου επιπέδου, όπως για παράδειγμα, σε γραπτή και προφορική επικοινωνία με native speakers στο εξωτερικό, για πανεπιστημιακές σπουδές ή για επαγγελματικό σκοπό. Τα μαθήματα Proficiency πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα αυστηρά 5-9 ατόμων, από καθηγητές που έχουν τα Αγγλικά ως μητρική τους γλώσσα (native speakers), με αντίστοιχες φιλολογικές σπουδές και εμπειρία στην προετοιμασία πτυχίων ανωτέρου επιπέδου.
Τα οφέλη της διδασκαλίας και της προετοιμασίας του Proficiency από native speakers για τους σπουδαστές είναι πολλά, ιδιαίτερα για την έκθεση και την προφορική επικοινωνία. Οι καθηγήτριές μας ακολουθούν συγκεκριμένη μεθοδολογία για την ανάπτυξη του λεξιλογίου, τη βελτίωση της προφορικής επικοινωνίας και την ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Επιπλέον, προωθούν τη ζωντανή διδασκαλία με τη χρήση διαδραστικών μέσων ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχή των μαθητών στην τάξη.
Μέρος της προετοιμασίας του Proficiency είναι και τα applestars workshops που εξασκούν στο γραπτό και προφορικό μέρος των εξετάσεων σε τακτική βάση, με τη χρήση Practice Examinations Tests από προηγούμενες εξετάσεις. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνουμε να έχουμε μία σωστή εικόνα της πορείας και της προόδου του μαθητή αλλά και την ευκαιρία να εντοπίσουμε τις δεξιότητες που χρειάζονται βελτίωση στον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Τα Mock Tests διεξάγονται σε πραγματικές συνθήκες εξετάσεων ώστε οι μαθητές να είναι ήδη εξοικειωμένοι με τον τρόπο εξέτασης.